Latex Beamer untuk “presentation”

Kebiasaannya kita menggunakan Microsoft Power Point, atau OpenOfficeImpress, dan mungkin juga KOffice.

Latex juga mempunyai pakej presentation iaitu Beamer.

Ia boleh dicapai di sini

Bagi pengguna Ubuntu semudah apt-get install latex-beamer dan boleh gunakannya sekarang!

Kelebihannya ialah apabila kita telah selesai menulis katakan laporan di dalam format latex, hanya beberapa tune up yang perlu dilakukan untuk membolehkan fail latex tersebut dialihkan ke frame Latex beamer tersebut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *